მოლეკულური დიაგნოსტიკის ცენტრის ახალი ვებ-გვერდი  რეკონსტრუქციის რეჟიმშია და მალე განახლდება.