სიახლეები

04.12.2015

ფოლცვაგენის ფონდმა გერმანიიდან დააფინანსა ჩვენი პროექტი "პრაქტიკული ტრეინინგი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში - თბილისი". ფოლცვაგენის ფონდი უზრუნველყოფს 141.000 ევროს აღჭურვილობისა და სხვადასხვა ხარჯებისათვის რათა  ამოქმედდეს თანამედროვე სტუდენტური ლაბორატორია მოლეკულური დიაგნოსტიკის და ბიოტექნოლოგიის სამეცნიერო კვლევით ცენტრში და დაინერგოს ტრენინგის კურსი "მოლეკულური მეთოდები ბიოსამედიცინო მეცნიერებებში" შერჩეული სტუდენტებისათვის.

 

15.09.2014

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ ოფიციალურად დანიშნა აკადემიური დოქტორი მარინა ფოჩხუა  მოლეკულური დიაგნოსტიკის და ბიოტექნოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორად.

08.08.2014

მოლეკულური დიაგნოსტიკის ცენტრი (მდბც) ოფიცილურად გაიხსნა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა დააფუძნა მოლეკულური დიაგნოსტიკების ცენტრი (მდბც). აღსანიშნავია, რომ მდბც პირველი ქართული აკადემიური ცენტრია, რომელიც უზრუნველყოფს განათლებასა და პრაქტიკულ სწავლებას ბიოსამედიცინო სტუდენტებისთვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ბიოტექნოლოგიებში.