ამ ეტაპზე, ჩვენი კვლევითი საქმიანობა ძირითადად დაკავშირებულია ახალი ბიომოლეკულური ტესტების განვითარებასთან, რათა მოხდეს სხვადასხვა ინფექციური დაავადების ზუსტი დადგენა, ან სხვადასხვა სახის კიბოს ადრეული დიაგნოსტირება ახალი სადიანგოსტიკო მარკერების გამოყენებით.

მიმდინარე კვლევითი პროექტები

PCR (პჯრ)-ზე დაფუძნებული პროგნოზული ტესტის შემუშავება  პერიფერიულ სისხლში კოლორექტალური კიბოს უჯრედების აღმოსაჩენად.

პარტნიორები: შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა", 0144, საქართველო, თბილისი,  წინანდლის ქ.9

მკვლევარები: მ. გოგიშვილი, მედიცინის დოქტორი; მ. ჩიქობავა, მეცნიერებათა დოქტორი.

მოლეკულური დიაგნოსტიკის ცენტრის ახალი ვებ-გვერდი  რეკონსტრუქციის რეჟიმშია და მალე განახლდება.