ამჟამად ჩვენ ვამყარებთ თანამშრომლობას ადგილობრივ კლინიკებთან, საავადმყოფოებთან და კვლევით ცენტრებთან კვლევისა და განვითარების მიმართულებებით. სხვა უნივერსიტეტებსა და საჯარო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს სტუდენტთა განათლებას. ამ მიდგომის რეალიზაციის მიზნით, „მოლეკულური დიაგნოსტიკისა და ბიოტექნოლოგიების ცენტრს” უკვე ხელმოწერილი აქვს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები საჯარო და კერძო სექტორის მთელ რიგ დაწესებულებებთან, რომელთა შორის არიან: „სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი”, „სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრი”, „შპს - მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერისტეტო კლინიკა“ და „შპს -MD Lab -თბილისი”.